Smak & Behag
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

I varme perioder bestilles sjokolade på eget ansvar

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, dersom ikke annet er angitt. 
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Dersom vi er utsolgt for noen produkt, blir du ikke belastet for beløpet. Dette fremgår på ordrebekreftelsen du mottar når varer er sendt. Dersom det har oppstått feil informasjon om varer/pris forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen og betalingen. Du får beskjed om dette på mail, og kan velge om du ønsker å legge inn ny bestilling når feilen er rettet.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten eller Postnord. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på ditt lokale postkontor.

Vi sender ut en e-post og sms ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken din på en enkel måte.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Uavhentede pakker som sendes i retur ,altså ikke blir løst ut, kan ikke kreves erstattet. Dette gjelder alle spiselige produkt.

 

RETUR AV MATVARER

Kvalitet og holdbarhet kan ikke garanteres hvis spiselige produkter allerede har vært solgt og fraktet. Vi er opptatt av at produktene er håndtert og oppbevart på korrekt måte helt frem til kunden mottar produktene. Dersom produktene har vært oppbevart hos private personer kan vi ikke garantere for korrekt oppbevaring og håndtering fra varer vi får i retur. Det er da dessverre ingen retur på matvarer, dette er for din sikkerhets skyld.

RETUR AV GAVEARTIKLER

Selger vil ikke betale returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Dette gjelder gaveartikler.

Selger trekker kostnader og servicehonorar på 500,- fra kunden dersom kunden returnerer produkter uten reklamasjonsrett. Dersom retur skyldes godkjent reklamasjon vil selger dekke alle utgifter til kunden.

 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke